ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม. 1 , 8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
16/05/2565 09:00
16/05/2565 16:30
กฟจ.พิจิตร
056611890
ธีระพงษ์ ศิริกังวานย์
ลำดับดาวน์โหลด