ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดหนองจอก ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าวัดหนองจอก ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
15/01/2565 08:30
15/01/2565 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ไฟดับ