ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ สามแยกธนาคารไทยธนุ(เก่า) ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการดับไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสามแยกธนาคารไทยธนุ(เก่า) ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
15/02/2563 08:00
15/02/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
081-879-5478
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 15 ก.พ. 63