ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนอุบล-ศรีสะเกษ ฝั่งแมคโคร-โลตัส จาก รร.ไกรภักดี ถึงชุมชนเคหะฯข้างแมคโคร
ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี
15/02/2562 08:30
15/02/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335/045-911214
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด