ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ท่าเรือ
ขอดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงสูง 22 เควี ไลน์ Feeder 09 สฟ.ดอนพุด ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง บางโขมด ถึง สามแยกไฟแดงแยกยะโส
29/05/2563 08:00
29/05/2563 16:00
กฟอ.ท่าเรือ
035-341210
ดิเรก ตันเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด