ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยลําลูกกา 13 ( บางส่วน) 1 (บางส่วน) , ซอยส่วนส้ม 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ด้วย กฟฟ.รังสิต มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง PEA.49-007901 ขนาด 250 KVA บริเวณซอยลำลูกกา 13 (บางส่วน),ซอยสวนส้ม 1 (บางส่วน), ซอยสวนสัม 2 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ตังแต่เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 16.00 น. (ไฟฟ้า ดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน .กฟก. นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) หากบริเวณดังกล่าว กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า ร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
10/06/2564 09:30
10/06/2564 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด