ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SF6 ชั่วคราว ถึง แขวงการทางดอนแต้ว
พาดสาย sac ขนาด 185 ต.มม ระยะทาง 0.7 วงจร-กม.
รื้อถอนเสา 12 เมตร จำนวน 20 ต้น
07/11/2562 08:30
07/11/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ