ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปรับแต่งเสาแรงสูงเอน จำนวน 5 ต้น และตัดต้นไม้จุดเสี่ยงใกล้แนวสายแรงสูง บริเวณที่ไฟฟ้าดับ บ้านกลาง ม.13 ต.ผาน้อย (คุ้มห้วยปูน)
27/10/2563 09:00
27/10/2563 14:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด