ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย เสาสื่อสารหักและคอนเหล็กประกับฟิวส์แรงต่ำชำรุด หน้าวัดแสงสรรค์ คลอง2 ซ.รังสิต-นครนายก31 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ ริมถนนหน้าวัดแสงสรรค์ คลอง2 ซ.รังสิต-นครนายก31 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
27/03/2563 09:00
27/03/2563 15:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด