ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.10 เขารูปช้าง ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ ซอย47 กาญจนวนิช ถึง ธนาคารอิสลาม และซอยแยกย่อยทั้งหมด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ม.10 ต.เขารูปช้าง ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น.
03/08/2565 08:00
03/08/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี