ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.นาโซ่ บ.เจริญรัตน์
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและสับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
20/12/2561 08:00
20/12/2561 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด