ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.1,2,3,4,5 ต.ดอนทอง และ ม.4,5,6,7 ต.เทพมงคล
กฟส.อ.ลาดบัวหลวง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นวงกว้าง
13/10/2563 09:00
13/10/2563 17:00
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035-379510
พีรวัฒน์ โตอัสมิ
ลำดับดาวน์โหลด