ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.วังจั่น ต.โคกปี่ฆ้อง
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
09/08/2562 09:00
09/08/2562 12:00
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
วุฒิชัย วุฒิกิตติวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ