ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีเดอร์ 3 อ.ท่าลี่ จ.เลย (จาก TLI3R-01 ร.ร.ท่าลี่วิทยา ถึงก่อนสามแยก อ.ท่าลี่)
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อตัดต้นไม
31/05/2563 09:00
31/05/2563 12:00
กฟจ.เลย
042811888
รัตนศาสตร์ สิทธิวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ