ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.อ.อุบลรัตน์
ปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณตลาดเขื่อนอุบลรัตน์ จากประตูเมืองไปเส้นทางเข้าที่ว่าการอำเภอ ตลอดไลน์ ถึงบ้านภูคำเบ้า
06/02/2561 09:35
06/02/2561 14:00
กฟอ.อุบลรัตน์
0994694422
ปรีชา จิกชาตรี
ลำดับดาวน์โหลด