ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่เภา ม.2 ต.พุคำจาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่เภา ม.2 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป้นต้องดับกระเเสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-14.00 นาฬิกา
19/12/2561 09:00
19/12/2561 14:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-266750,036269377
อภิชาญ บุญเสริม
ลำดับดาวน์โหลด