ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามสถานีสมุทรสาคร 3 ถึง ฝั่งตรงข้ามปากซอยบ่อดิน (แนวถนนเอกชัย - บางบอน ขาออก กทม. ฝั่งคลอง)[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
09/06/2562 08:00
09/06/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด