ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
บ้านดู่ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
บ้านบัว ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
27/10/2563 09:00
27/10/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด