ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโคกยาว ถึง บ้านกกกะบก
ดับไฟวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561
เพื่อเปลี่ยนสายไฟแรงสูงแบบเปลือยเป็นแบบหุ้มฉนวน
12/12/2561 08:40
14/12/2561 16:30
กฟอ.น้ำหนาว
0842336069 , 056-779049
ธนพล น้อยศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟ