ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โคกศรี หมู่ที่2 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง
24/03/2564 12:00
24/03/2564 13:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด