ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานหนองแขวะ,ปะปาพัทยาริมสาย7
สะพานหนองแขวะ,ปะปาพัทยาริมสาย7 ทำการย้ายเสา ริมสาย 7
05/02/2564 08:00
05/02/2564 17:00
กฟต.บึง
038195836
เพชร ไขประภาย
ลำดับดาวน์โหลด