ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก-บริษัทยูนิคอินโนเวชั่นจำกัด
กฟอ.หนองโดน จะดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ช่วงแยกส้มป่อย-บริษัทยูนิคอินโนเวชั่นจำกัด ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพัน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
15/02/2561 09:00
15/02/2561 16:30
กฟอ.หนองโดน
036-269377 , 036-266750
ณรงค์ ดัดวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด