ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณข้างร้านออ มินิมาร์ท แถวสถานีอนามัยหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ
10/10/2562 09:00
10/10/2562 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808/044-397201
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ