ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.5 ต.บ้านแห (บริเวณจากวัดไชยสงคราม-วัดปลดสัตว์)
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
13/02/2562 09:00
13/02/2562 13:00
กฟจ.อ่างทอง
035611001
จตุรงค์ ฤทธิ์ฤาดี
ลำดับดาวน์โหลด