ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าตึง หมู่ 4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลงแรงสูง บ้านป่าตึง หมู่ 4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยทำการปลดD/F CRB06VF-120 บ้านป่าตึงหมู่ 4 ถึงสุดระบบจำหน่ายวันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
18/02/2565 08:30
18/02/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
097-9200549
ทวีศักดิ์ จันทะคุณ
ลำดับดาวน์โหลด