ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านตรอกม่วง (ซอยข้างโรงเรียนบ้านสาคู) ถึง โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านตรอกม่วง (ซอยข้างโรงเรียนบ้านสาคู) ถึง โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ มป.คุณสุรพงศ์, บริษัท เอ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บ้านตรอกม่วง, ห้องเช่านายภิญโญ, มป.นางธัญญรัศม์, มป.นายณรงค์, บริษัท ดีนามิคคอน จำกัด (วิลล่า ในทอน), บ้านพักนางตรีนุช, ห้องเช่านายศุภชัย, มป.นางจันทร์, บจก.เอส เอ ที ดี เวลล๊อปเม้นท์, บริษัท ดราก้อนฟลาย จำกัด, มป.นายนที, บ้านพักตากอากาศนายทวีและโรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Trok-Muang (Soi next to Baan Sakhu School) to Phuket Marriott Resort and Spa Sakhu Sub-district, Thalang, Phuket On Tuesday, 07 June 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Khun Surapong, A.S Property Co., Ltd., Baan Trok-Muang, Room for rent Mr. Pinyo, Khun Thanyarat, Mr. Narong, Company Dinamic Condo Co., Ltd. (Villa Naithon), Mrs.Tree Nut House, Room for rent Mr. Supachai, KhunNangChan, S.A.T. Development Co., Ltd., Dragonfly Co., Ltd., Khun Nathi, Khun Thawee Vacation Home and Phuket Marriott Resort and Spa Hotel
07/06/2565 09:00
07/06/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร