ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA06VS-134 (บ้านเมืองกลาง) - Sf6#ชั่วคราว กม.7
- เปลี่ยนสายแรงสูง PIC เป็น SAC ขนาด 185 ต.มม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
02/10/2564 08:30
02/10/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด