ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด ลุงสุวรรณ ใกล้กับอู่เพชรการาจ
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด ลุงสุวรรณ ใกล้กับอู่เพชรการาจ
24/02/2564 09:30
24/02/2564 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด