ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังANA5R-01จากปากทางบ้านน้ำปลีกถึงสะพานลำเซบาย
เปลี่ยนขนาดสายจากขนาด120Aเปลี่ยนขนาด185SAC
21/02/2561 09:00
21/02/2561 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด