ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าซุปเปอร์ชีป ไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าซุปเปอร์ชีป ไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at In front of Super Cheap (MaiKhao Branch) On Tuesday, 13 July 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
13/07/2564 09:00
13/07/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ศักดิ์ดา ชาติวังศากุล