ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดตากฟ้า , ซอยเศรษฐกิจบน , ซอยเศรษฐกิจล่าง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากฟ้า จะดำเนิินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี บริเวณตลาดตากฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้ดีขึ้นและลดปัญหากระแสไฟฟ้าตก จึงจำป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น.
02/11/2562 09:00
02/11/2562 16:30
กฟอ.ตากฟ้า
0639746517 / 056241509 /PEA CALL CENTER 1129
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากฟ้า