ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยจามจุรี ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
20/05/2565 13:00
20/05/2565 15:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด