ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองน้ำกิน บ้านแปลงปก บ้านโกรกแก้ว บ้านชากหมาก ค่ายมวยศิษซ้อน้อง บ้านหนองประดู่ บ้านผักเฉด
ซ่อมแซมระบบจำหน่าย
26/05/2562 08:00
26/05/2562 17:00
กฟจ.ฉะเชิงเทรา
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด