ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลบ้านสวน หน้าห้างแม็คโคร ถึง สีแยกบ้านสวน
ดับไฟ 08.30-09.00น.และ 15.30-16.00น.บ.ฮอนด้าคาร์ ทองปากน้ำคอนกรีต พีเอมคอนกรีต งเวนฮงหลี CALTEX บ.รวมกิจปิโตเลียมจำกัด
ดับไฟ 08.30-16.00น. การ์เด่นวิว หมู่บ้านหลังการ์เด้นวิว กลุ่มขานต้นไม้ข้างบ้านส่วนฟอร์นิเจอร์
29/10/2563 08:30
29/10/2563 16:00
กฟจ.สุโขทัย
055-610029
นิรุตติ์ พรามชม
ลำดับดาวน์โหลด