ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเอเชียฝั่งซ้ายขาล่อง ตั้งแต่แยกควนลำภูถึงบ้านหนองดี
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตั้งแต่แยกควนลำภู ถึง บ้านหนองดี
28/05/2563 09:00
28/05/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
0-7536-8622 , 08-9729-9103
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด