ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณภายในหมู่บ้านสรานคร หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณภายในหมู่บ้านสรานคร หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 15.00 น.
ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จึงขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้ามาเพื่อทราบ
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ไม่ควรกระทำใดๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพราะหาก การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ อาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนด ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 035-700168,035-700171 งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
18/10/2564 09:00
18/10/2564 15:00
กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร
0898087528
อภิวัฒน์ ทองอำพล
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ