ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลรอบเมือง
ตำบลรอบเมือง ถนนร้อยเอ็ด-จตุร ฯ ( ฝั่งขวา )
1. หมู่บ้านพีซี เฮ้าซ์
2. บ้านเหล่าบักเล
3. บ้านเปลือย
4. สนง. อบต.รอบเมือง
15/06/2563 10:00
15/06/2563 12:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
093-8971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด
1ขอบเขต