ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนไร่ ซ.3 ถึงทางเข้าบริษัทคาร์โบกาญ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
26/09/2560 08:00
08/09/2560 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์