ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองหรั่ง-บางวงศ์ ม.2 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
29/01/2563 09:00
29/01/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622,0897299103
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด