ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดพระปรางค์มุนี หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และหมู่ที่ 10 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณวัดพระปรางค์มุนี หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และหมู่ที่ 10 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 09.30 นาฬิกา
24/12/2564 08:00
24/12/2564 10:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด