ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ แยกไฟแดงถนนตัดใหม่ไปทางบ้านแม่ตาว ถึง บริเวณบริษัท ซีซีแอนด์ ซี การ์เม้นท์ จำกัด
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริเวณ แยกไฟแดงถนนตัดใหม่ไปทางบ้านแม่ตาว ถึง บริเวณบริษัท ซีซีแอนด์ ซี การ์เม้นท์ จำกัด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.
09/06/2564 09:00
09/06/2564 12:00
กฟอ.แม่สอด
055534577
กิตตินันท์ จินะปัน
ลำดับดาวน์โหลด