ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ดิสชั่วคราวโค้งบ้านห้วยสะพานถึงบ้านหนองขาวF4,สถานีพนมทวนถึงบ้านหนองขาวF9
ย้ายแนวเสาแรงสูงบริเวณสะานทุ่งสมอ
13/05/2563 13:59
13/05/2563 13:59
กฟอ.พนมทวน
097-9961635
ทนะ พานิช