ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านรินทร์ทอง (2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควีเอ เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ พีอีเอ 46-003452 (จำนวนมิเตอร์ 180 เครื่อง) , หม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ พีอีเอ 34-011145 (จำนวนมิเตอร์ 180 เครื่อง) , หม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ พีอีเอ 34-010266 (จำนวนมิเตอร์ 110 เครื่อง)บริเวณหมู่บ้านรินทร์ทอง (2) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
03/08/2564 08:30
03/08/2564 12:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด