ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกศูนย์ราชการ(ฝั่งโชคอนันต์) ถึง ปากซ.สวนพุทธรรม ม.8 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ย้ายเสาแรงสูง งานขยายถนน หน้าศูนย์ราชการ ไฟดับตั้งแต่เวลา 07.30-18.30 น.บริเวณ แยกศูนย์ราชการ(ฝั่งโชคอนันต์) ถึง ปากซ.สวนพุทธรรม ม.8 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี///และจะมีพื้นที่ทีดับชั่วคราว 2 ช่วงเวลา คือ 07.30-08.30 น.และ17.00-18.30 น. บริเวณ บ้านอ่าวพยอม ถึง รพ.ส่งเสริม ต.ไม้เค็ด ในวันที่ 5 และ 7 ส.ค. 2562
05/08/2562 07:30
05/08/2562 18:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด