ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ บ.คำกลาง ต.ท่าคล้อ อ.เบ็ญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟไลน์ บ.คำกลาง เพื่อทำการ ปักเสา 12.20 ม. รื้อถอน เสา 12 ม. และพาดสายแรงสูง
15/02/2562 09:00
15/02/2562 16:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045661394, 0933244617
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด