ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมอจรัญ ถึง ดำรงชัยค้าไม้
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบหน่าย
16/02/2564 08:00
16/02/2564 16:00
กฟอ.สามชุก
0892184442
วานิช ไพจิตต์
ลำดับดาวน์โหลด