ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบางโหนด ม.1-2 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงออกากที่ดินของผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 ต้น
19/10/2564 09:00
19/10/2564 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ