ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากสถานีเวียงสระขาลงใต้ฝั่งขวามือถึงจุดแบ่งแดนถ้ำพรรณรา
ด้วย ผปบ.กฟอ.เวียงสระ มีความจำเป็นขออนุมัติดับไฟ ในระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ 1,6,7 ดังนี้
1. จากสถานีจ่ายไฟเขานิพันธ์ WSA1VB-01 ถึง WSA1S-07 บ.เขานิพันธ์ถึงป้ายเขตถ้ำพรรณรา
2. จากสถานีจ่ายไฟเขานิพันธ์ WSA6VB-01 ถึง WSA6S-03 บ.เขานิพันธ์ถึงถ้ำพรรณรา
3. จากสถานีจ่ายไฟเขานิพันธ์ WSA7VB-01 ถึง WSA7S-03/2 บ.เขานิพันธ์ถึง บ.ยูงงาม
ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 – 16.30 น. เพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนล่อฟ้าชำรุด เปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูงระบบจำหน่าย
26/09/2562 09:00
26/09/2562 16:30
กฟอ.เวียงสระ
077361100,077361124
ภูวนาฏ แซ่เลี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด