ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแนวถนนศรีสุนทรฝั่งขาออกเมืองภูเก็ตบริเวณตั้งแต่ ควนตาหนู (ฝั่งขวามือ) ถึง หน้าหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแนวถนนศรีสุนทรฝั่งขาออกเมืองภูเก็ตบริเวณตั้งแต่ ควนตาหนู (ฝั่งขวามือ) ถึง หน้าหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ติดตั้ง Air Break Switch 115kV
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ WAGYU STEAR HOUSE, เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหาดสุรินทร์, TWIN PALMS PHUKET, NOVOTEL HOTELS & RESORTS, ซอยหาดสุรินทร์6, โลตัสเอ็กเพรส, ซอยหาดสุรินทร4, เพ็ญวิลล่า, เดอะคอร์ปเปอร์ไท, SANSURI PHUKET, เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาควนกลาง และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Srisuntorn Road (Outbound Side) From KhuanTaNu (Right-Side) To Surin Beach Cherngtalay Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 07 April 2022 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : WAGYU STEAR HOUSE, 7-Eleven Surin Beach Branch, TWIN PALMS PHUKET, NOVOTEL HOTELS & RESORTS, Soi Had Surin 6, Lotus Express, Soi Had Surin 4, Phen Villa, The Corper Thai, SANSURI PHUKET, 7-Eleven Khuan Klang Branch and Siam Commercial Bank Surin Beach Branch
07/04/2565 09:00
07/04/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร