ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปาก ซอยอภิทุน ถึง บริษัท เคแอล ห้องเย็นเก่า ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 kV
26/12/2564 08:00
26/12/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด